Copyright

De foto's en teksten op deze site, evenals alle andere foto's gemaakt door Herman Kemper Fotografie, zijn onderworpen aan de regels van het wettelijke auteursrecht. Reproductie van de informatie op deze site, evenals alle andere foto's gemaakt door Herman Kemper Fotografie, op welke manier dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site. 

 

Digitale reproductie op andere websites die gebruik maken van  "framing" en verwijzingen zijn alleen toegestaan met naamsvermelding en een link naar deze site.


Uitdrukkelijk vermeld moet worden dat het gebruik van afbeeldingen van deze site, alsmede andere door Herman Kemper Fotografie gemaakte foto's en teksten, voor papieren weergave, zoals bijvoorbeeld in tijdschriften, dagbladen en folders, zonder schriftelijke toestemming van de maker uitdrukkelijk verboden is. Dit geldt ook voor foto's van de maker die met toestemming op andere websites zijn geplaatst en vanaf deze sites voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Bemerken wij dat bovenstaande regels niet worden gerespecteerd dan kan de overtreder een rekening tegemoet zien van € 300,-( exclusief de wettelijke BTW) per gebruikte foto.

 

© Herman Kemper Fotografie - Alle rechten voorbehouden.